Follow us :

Marajna – Un tesoro di bontà contadine / Zaklad kmečkih dobrot

Il Burnjak vi invita a festeggiare in modo alternativo e innovativo la festa dell’autunno.

Avrete la possibilità di scoprire le tradizioni locali e conoscere le realtà contadine delle Valli del Natisone e del Torre. Potrete scoprire tutti i segreti della produzione di formaggi, salumi, conserve e marmellate, nonché approfittare per riempire la propria dispensa invernale di prodotti di qualità.

Burnjak-praznik kostanja vas vabi da bi skupaj praznovali na alternativen in inovativen način praznik jeseni.

Boste lahko spoznali domače tradicije in odkrili kmečke realnosti Nediških in Terskih dolin. Ob tem boste spoznali skrivnosti izdelave mlečnih in suhomesnih izdelkov, konzerv in marmelad. Seveda pa ob tem boste lahko poskrbeli tudi za vašo shrambo domačih kvalitetnih pridelkov.

L’evento Marajna – Un tesoro di bontà contadine è concluso
Dogodek Marajna – Zaklad kmečkih dobrot je končal

Aziende agricole che hanno partecipato – Kmetije ki so sodelovale

Il posto che una rondine sceglie per costruire il proprio nido è baciato dalla fortuna: è un luogo accogliente, rassicurante e aperto agli amici, proprio come l’agriturismo di Caterina e della sua famiglia, dove i piatti tradizionali della Benečija e gli ingredienti scelti e genuini sono una certezza.

Pane fatto in casa, carne da animali allevati al pascolo, frutta di stagione, verdure e dolci preparati secondo le più antiche ricette delle Valli del Natisone, sono solo alcuni degli ingredienti che potete trovare nel loro menù stagionale.

Domenica 10 ottobre Caterina vi accoglierà per raccontarvi la filosofia aziendale ed illustrarvi il progetto FARmEAT – dal pascolo alla tavola. La sua famiglia alleva infatti bovini ed ovini al pascolo per produrre carne di qualità e, aspetto non secondario, mantenere e riportare a prato stabile ampie zone delle Valli del Natisone. Con una facile passeggiata sul monte Spik potrete infatti vedere tutti i prati e terrazzamenti recuperati attorno a Dughe e a Tribil superiore con lo sfalcio e il pascolamento di bovini e ovini, provando ad immaginare l’aspetto di queste colline fino a 50 anni fa.

In agriturismo vi aspetteranno le caldarroste delle varietà locali purčinjac e objak, oltre ad un assaggio di ciò che conservano nella “marajna” della loro cantina…  e se vi resta ancora un languorino chiedete a Caterina di farvi assaggiare gli štruki kuhani!

Kraj, ki si ga lastovka izbere za gnezdo, je blagoslovljen s srečo: je gostoljuben, pomirjujoč, odprt za prijatelje, tako kot turistična kmetija Caterine in njene družine, kjer so tradicionalne beneške jedi in izbrane, pristne sestavine zagotovilo.

Domači kruh, meso živali, ki se redijo na pašnikih, sezonsko sadje, zelenjava in sladice, pripravljene po najstarejših receptih Nediških dolin, so le nekatere od sestavin, ki jih najdete na njihovem sezonskem jedilniku.

V nedeljo, 10. oktobra, vas bo sprejela Caterina, ki vam bo predstavila filozofijo kmetije in projekt FARmEAT – od pašnike do obložene mize. Na pašnikih redijo govedo in ovce za pridelavo kakovostnega mesa in nenazadnje za ohranjanje in ponovno vzpostavitev trajnega travinja na velikih območjih Nediških dolin. Z lahkotnim sprehodom na goro Spik si boste ogledali vse travnike in terase v okolici Dughe in Gorenjega Tarbija ki jih kosijo in kjer pasejo goveda in ovce, ter si poskušali predstavljati, kako je bilo ti hribi videti pred 50 leti.

Na turistični kmetiji vas čakajo pečeni kostanji lokalnih sort purčinjac in objak ter pokušnja tega, kar hranijo v “marajni” iz svoje kleti… če bi se vam porodila še kakšna želja, prosite Caterino, naj vam da poskusiti kuhane štruklje!

Vedendo questa fotografia  potreste immaginare Angela alla guida del suo trattore mentre fresa le erbacce? Oppure mentre raccoglie i frutti del suo lavoro in ginocchio con una pila frontale alle 3 di notte durante un tranquillo week end di ottobre?
Eppure Angela fa anche questo per prendersi cura nel modo migliore del suo prezioso zafferano.
Una coltivazione meticolosa che, dopo la raccolta, la scelta e l’essiccazione,  regala uno zafferano che si potrebbe definire “da collezione”. Noi crediamo però che questo prodotto eccezionale sia meglio metterlo in opera, magari seguendo le ricette che la stessa Angela vi propone o imparando a preparare i biscotti allo zafferano che produce in collaborazione con Elisa (alias La Gubana della Nonna).

Si ob pogledu na to sliko predstavljate, kako Angela vozi svoj traktor in puli plevel? Ali pa obiranje sadov svojega dela na kolenih z naglavno svetilko ob treh zjutraj na miren oktobrski konec tedna?

Angela pa to počne tudi zato, da čim bolje poskrbi za svoj dragoceni žafran.

Skrbno gojenje, ki po obiranju, selekciji in sušenju daje žafran, ki bi ga lahko označili kot “zbirateljski”. Vendar menimo, da je ta izjemen izdelek najbolje izkoristiti, če sledite receptom, ki jih predlaga Angela, ali se naučite pripraviti žafranove piškote, ki jih pripravlja v sodelovanju z Eliso (znana tudi kot La Gubana della Nonna).

Ad Azzida nel loro laboratorio artigianale “La Gubana della Nonna” Valeria assieme a sua figlia Elisa producono i dolci più tipici e caratteristici delle Valli del Natisone: Gubana, Strucchi, focacce e biscotti. 

Valeria per anni ha ricercato le ricette più originarie per i dolci che ogni giorno sfornano. Pongono molte attenzione alla cura degli ingredienti, poiché senza la materia prima giusta la ricetta non sarebbe la stessa. 

I dolci che vengono sfornati, sono disponibili sempre nel loro negozio.

Valeria in njena hči Elisa v svoji obrtni delavnici “La Gubana della Nonna” v Ažli izdelujeta najbolj tipične in značilne slaščice Nadiških dolin: gubanca, štruklji, focaccia in piškoti. 

Valeria že leta raziskuje najbolj izvirne in originalne recepte za sladice, ki jih pečejo vsak dan. Veliko pozornosti posvečajo skrbi za sestavine, saj brez prave surovine recept ne bi bil enak. 

Vse dobrote, ki jih pečejo, so vedno na voljo v njihovi trgovini.

A Vernasso Igor Borghese e Lara Driutti si occupano delle loro lumache. Il loro obiettivo è quello di far riscoprire un prodotto genuino, con un sapore deciso e autentico. La loro “Corte delle Lumache” assicura un luogo adeguato, dove le chiocciole, in maniera controllata tra gli ortaggi, possono crescere. Grazie alla selezione e all’attenta coltivazione delle specie vegetali di cui si nutrono, le chiocciole raccolte e spurgate direttamente all’interno dell’azienda, non necessitano di ulteriore spurgamento ma sono già pronte da cuocere.

Igor Borghese in Lara Driutti v Barnasu skrbita za svoje polže. Njihov cilj je bil ponovno odkriti pristen izdelek z močnim in pristnim okusom. Njihova “Corte delle Lumache” zagotavlja primeren prostor za nadzorovano rast polžev med določeno zelenjavo. Zaradi izbire in skrbnega gojenja rastlinskih vrst, s katerimi se hranijo, polži, ki so zbrani in očiščeni neposredno na kmetiji, ne potrebujejo dodatnega čiščenja, temveč so pripravljeni za kuhanje.

Leonardo ha un sacco di interessi: come molti ragazzi della sua età è appassionato di calcio e di musica (suona in maniera eccellente la fisarmonica). Gli piace stare in compagnia e trascorrere serate spensierate assieme agli amici, anche se da qualche anno a questa parte ha un po’ meno tempo per dedicarsi allo svago: ha infatti preso in mano la storica attività del papà Giordano ed oggi, dopo una serie di importanti investimenti, alleva qualcosa come 400 maiali!

Non solo, nella sua sala di lavorazione produce salumi ed insaccati di ottimo livello che si possono trovare presso lo spaccio aziendale e nei migliori locali delle Valli del Natisone.

Domenica 10 ottobre Leo vi porterà nel bosco a vedere come grufolano i maiali allevati allo stato brado e poi a godere dei profumi della sua cantina… e magari, se insistete un po’, avrete anche la possibilità di sentir suonare la sua fisarmonica…

Leonardo ima veliko interesov: kot številni fantje njegove starosti je navdušen nad nogometom in glasbo (odlično igra harmoniko). Rad je v družbi in preživlja brezskrbne večere s prijatelji, čeprav ima zadnje leto za rekreacijo nekoliko manj časa: prevzel je zgodovinsko podjetje svojega očeta Giordana in danes po vrsti velikih naložb redi približno 400 prašičev!

Ne samo to, v svoji predelovalnici izdeluje tudi odlične narezke in klobase, ki so na voljo v trgovini na kmetiji in v najboljših restavracijah v dolinah Natisone.

V nedeljo, 10. oktobra, vas bo Leo popeljal v gozd, kjer si boste lahko ogledali, kako se gibljejo prašiči, vzrejeni v divjini, nato pa uživali v vonjavah njegove kleti….. in morda, če boste malo vztrajali, boste imeli priložnost slišati tudi njegovo harmoniko…

La Dimora del Bardo si trova a Nimis in località Peccole di sopra, a 400mt. sul livello del mare. L’agriturismo e gli appartamenti in BIO edilizia sono contornati estesi boschi di Frassino, Acero, Carpino, Castagno e Acacia. Per le specifiche climatiche: freddi venti invernali, la lunga illuminazione del sole la primavera arriva in con forte anticipo. 

L’azienda produce prodotti ortofrutticoli è interamente a conduzione biologica.  Si estende su tre ettari , altrettanti a pascolo per gli ovini. Inoltre coltiva ulivi, castagni da frutto e melograni.
Al suo interno è presente un ristoro e alloggio agrituristico, vendita dei prodotti diretta al pubblico. Oltre alla ricca proposta agricola, offre attività culturali tutto l’anno. 

Durante le visite, Adriano Cucchiaro vi farà scoprire: la breve storia biologica, descrizione colturale e prospettive dell’azienda e in fine le visite a colture orticole e degustazione.

Dimora del Bardo se nahaja v Nimisu, v kraju Gorenjem Peccole, na 400 metrih nadmorske višine. Agroturizem in stanovanja v BIO stavbi obdajajo obsežni gozdovi jesena, javorja, gabra, kostanja in akacije. Zaradi podnebnih značilnosti: hladni zimski vetrovi, dolga sončna svetloba, tukaj pomlad prihaja zgodaj kot drugje. 

Kmetija prideluje sadje in zelenjavo ter je v celoti ekološka.  Razprostira se na treh hektarjih, na prav toliko hektarjih se pasejo ovce, gojijo pa tudi oljke, kostanj in granatna jabolka.

Na voljo sta restavracija in nastanitev za kmečki turizem, izdelki pa se prodajajo neposredno javnosti. Poleg bogate kmetijske ponudbe ponuja tudi kulturne dejavnosti skozi vse leto. 

Adriano Cucchiaro vam bo med obiskom predstavil kratko biološko zgodovino, opis pridelave in perspektiv kmetije, na koncu pa še obisk vrtnin in degustacije.

L’azienda agricola Le Rubide di Capitan Luisa si trova nella frazione di Cergneu (UD), ha indirizzo apistico con un patrimonio zootecnico di 172 arnie e una parte coltivata ad orticole attualmente in conversione a biologico.

Luisa si occupa della parte gestionale e amministrativa dell’attività e di tutti i passaggi dei che fanno arrivare i loro prodotti dal campo e dalle arnie ai loro clienti. Accanto a lei c’è anche Francesco, che ha 15 anni di esperienza nel settore apistico e da sempre lavora in campo agricolo e enologico. 

Le principali varietà di miele prodotte sono Acacia, Millefiori, Tiglio, Castagno e Tiglio-Castagno. Gli apiari sono collocati nella zona pedemontana da Nimis a Cividale del Friuli.

Kmetija Le Rubide Luise Capitan se nahaja v zaselku Cergneu (UD). Je čebelarska kmetija s 172 panji in delom vrtnin, ki se trenutno preusmerjajo v ekološko kmetovanje.

Luisa je odgovorna za vodenje in upravljanje podjetja ter za vse korake, ki so povezani s tem, da njihovi izdelki od njive in panjev pridejo do kupcev. Ob njej je tudi Franco, ki ima 15 let izkušenj v čebelarstvu in je vedno delal na kmetijskem in enološkem področju. 

Glavne vrste pridelanega medu so: akacija, millefiori, lipa, kostanj in lipa-kostanj. Čebelnjaki so na nižjih gorskih predelih v Nimis in Čedadu.

A Nimis la famiglia Capitan propone da anni con amore e sapienza i prodotti della propria terra.

In principio fu nonno Giovanni a tramandare la passione per la campagna al figlio Giacomo e successivamente ai nipoti Alessandro e Marco che nel 2016 hanno dato vita alla Tenuta Valleombrosa, produttrice di vini di alta qualità e insaccati derivati da suini allevati allo stato brado.

Così, da generazione in generazione l’amore per la terra è sempre vivo e da esso nascono prodotti di alta qualità e sapori autentici.

Družina Capitan v Nimisu že leta z ljubeznijo in strastjo ponuja proizvode svoje dežele.

Na začetku je dedek Giovanni svojo strast do podeželja prenesel na sina Giacoma in nato na vnuka Alessandra in Marca, ki sta leta 2016 ustvarila posestvo Valleombrosa, proizvajalca visokokakovostnih vin in klobas iz prašičev, vzrejenih v naravi.

Tako se iz roda v rod ohranja ljubezen do zemlje, iz katere se rojevajo visokokakovostni izdelki in pristni okusi.

A Taipana si trova l’azienda agricola “Armonie Aromatiche”, che è nata dall’amore di Laura per la natura e la sua passione per gli oli essenziali, le tisane e gli infusi. Lei si occupa della coltivazione di piccoli frutti, piante aromatiche ed officinali e tutti i suoi prodotti sono certificati Bio e vengono lavorati manualmente, in modo naturale e senza additivi.

L’apicoltura, sviluppata in via convenzionale, propone il miele come prodotto classico dell’alveare, ma anche una serie di attività collegate di apiterapia tutte da scoprire.

La fattoria didattica completa le attività dell’azienda con la possibilità di seguire percorsi didattici e sensoriali, alla scoperta delle piante officinali coltivate, dei loro profumi e dei loro utilizzi.

Kmetija “Armonie Aromatiche” se nahaja v Taipani in se je rodila iz Laurine ljubezni do narave in strasti do eteričnih olj, zeliščnih čajev in napitkov. Goji drobno sadje, aromatične in zdravilne rastline, vsi njeni izdelki pa so certificirani kot ekološki in so predelani ročno, naravno in brez dodatkov.

Čebelarstvo, ki se razvija na konvencionalen način, ponuja med kot klasični proizvod čebeljega panja, vendar tudi vrsto povezanih apiterapevtskih dejavnosti, ki jih je treba še odkriti.

Izobraževalna kmetija dopolnjuje dejavnosti kmetije z možnostjo, da po didaktičnih in senzoričnih poteh spoznavate gojene zdravilne rastline, njihove vonjave in uporabo.

Maurizio ha iniziato la sua attività ripristinando un vecchio meleto in abbandono, ma che a tutt’oggi cura, la curiosità e la voglia di allargare il campo d’azione lo ha portato a intraprendere anche altre coltivazioni: fagiolo, aglio, rapa e patate. La scelta di una produzione di qualità invece che di quantità, di collaborazione e non di concorrenza, di chi manifesta la propria capacità nella professionalità, di chi si accontenta della semplicità nelle cose e nella vita non seguendo le “mode” del momento, di chi non ha paura di faticare pur di dormire notti tranquille, permette all’Azienda di crescere e di migliorare costantemente, dando vita ad uno stile sempre più riconoscibile.

Maurizio je svojo dejavnost začel z obnovo starega zapuščenega nasada jablan, za katerega še vedno skrbi. Zaradi radovednosti in želje po širjenju področja delovanja se je lotil drugih pridelkov: fižola, česna, repe in krompirja. Izbira proizvodnje kakovosti namesto količine, sodelovanja in ne tekmovanja, tistih, ki svoje sposobnosti izkazujejo s strokovnostjo, tistih, ki so zadovoljni s preprostostjo v stvareh in življenju, ne da bi sledili trenutni modi, tistih, ki se ne bojijo trdo delati samo zato, da bi mirno spali, omogoča podjetju, da nenehno raste in se izboljšuje ter daje življenje slogu, ki je vedno bolj prepoznaven.

Nel 2008 Alessia Berra ha aperto la sua azienda agricola Zore, che nel dialetto locale sloveno significa alba. L’alba che lei e le sue capre vedono ogni mattina e che si trasforma poi nel sole che splende nei campi dove le capre pascolano libere nella bella stagione.

Il legame con il territorio dove è  nata e cresciuta ha fatto sì che oggi qui allevi le sue capre e produca i suoi formaggi.

Alessia si è laureata in Scienze Naturali all’Università di Padova, seguita da una specializzazione in zootecnia e trasformazione del prodotti lattiero-caseari. Dopo aver concluso gli studi, ha deciso di tornare nella sua terra natia. 

Con grinta, passione, umiltà e coraggio, Alessia ha costruito la sua attività partendo da zero ed ancora oggi ha voglia di mettersi in gioco, migliorandosi ed offrendo sempre prodotti di altissima qualità.

Alessia vi invita a venirla a trovarla nella sua azienda!

Leta 2008 je Alessia Berra odprla kmetijo Zore, kar v lokalnem slovenskem narečju pomeni zora – vzhajanje sonca. Zora, ki jo ona in njene koze vidijo vsako jutro in ki se ob lepem vremenu spremeni v sonce, ki sije na poljih, kjer se koze prosto pasejo.

Zaradi močne vezi z domačo zemljo, kjer se je rodila in odraščala, še danes tu redi koze in prideluje sir.

Alessia je na Univerzi v Padovi diplomirala iz naravoslovja, nato pa se je specializirala za zootehniko in predelavo mleka. Po končanem študiju se je odločila, da se vrne v v domači kraj. 

Alessia je s pogumom, strastjo, ponižnostjo zgradila svoje podjetje iz nič in še vedno se želi nadgradit, se izpopolnjevati in vedno ponujati izdelke vrhunske kakovosti.

Alessia vas vabi, da jo obiščete v njeni družbi!

L’Azienda Agricola Manig ha sede a Tiglio, frazione di San Pietro al Natisone ed è stata avviata da Elisa nel 2019, negli spazi della vecchia azienda di famiglia.

L’allevamento di vacche da latte, in conversione biologica, conta una ventina di capi Pezzata Rossa che vivono a stabulazione libera con accesso al pascolo circostante, accudite con cura ed attenzione. La loro nutrizione è genuina ed avviene con foraggi provenienti dalle Valli del Natisone ed erba fresca, il mangime è biologico. Nel minicaseificio si trasformano in maniera artigianale formaggi e latticini a latte crudo: formaggio latteria San Canziano, caciottine classiche o con varie spezie o affinature, ricotte, lattiche, spalmabili, yogurt e mozzarelle, cercando di inserire vari prodotti delle Valli del Natisone ma sempre senza l’aggiunta di addensanti o conservanti.

La vendita è diretta presso lo spaccio aziendale aperto dal giovedì al sabato, dove si possono trovare i prodotti appena trasformati, e vista la ridotta disponibilità soprattutto dei prodotti stagionati, si accettano volentieri prenotazioni.

Durante la domenica di Marajna si potrà visitare l’allevamento ed il pascolo dove mucche e vitelline non vedono l’ora di farsi ammirare (ed anche Camilla e Virginia, le mascotte dell’azienda)!

Si potrà dare un’occhiata al piccolo caseificio ed alla sala di stagionatura, fare domande e chiedere curiosità ad Elisa, che al termine del tour vi descriverà i formaggi e latticini che troverete nel piatto degustazione accompagnato da un calice di vino bianco!

Kmetija Manig se nahaja v Lipi, občina Špeter. Leta 2019 je Elisa ponovno odprla prostore družinske kmetije in postavila na noge njegove delovanje.

V čredi krav molznic redi po ekološkem postopku približno dvajset krav pasme Pezzata Rossa, ki živijo v ohišju z dostopom do okoliških pašnikov. Tudi njihova prehrana je domača, iz Nadiških dolin in svežo travo, krma pa je ekološka. V mini mlekarni na obrtniški način predelujejo sire in mlečne izdelke iz surovega mleka: mlečni sir San Canziano, klasični caciottine ali z različnimi začimbami ali izboljšavami, skuto, mlečni sir, sirni namaz, jogurt in mozzarello, pri čemer skušajo vključiti različne izdelke iz Nediških dolin, vendar vedno brez dodajanja zgoščevalcev ali konzervansov.

Proizvodi se prodajajo neposredno v trgovini na kmetiji, ki je odprta od četrtka do sobote in kjer jih lahko najdete sveže predelane, zaradi omejene razpoložljivosti, zlasti za začinjene proizvode, pa z veseljem sprejemajo rezervacije.

V nedeljo 10. oktobra, pri Marajni boste obiskali kmetijo in pašnik, kjer krave in teleta komaj čakajo, da jih občudujete (kot tudi Camilla in Virginia, maskote kmetije)! Si boste ogledali majhno mlekarno in sobo za zorenje ter lahko postavili vprašanja in radovedneže Elisi, ki bo na koncu ogleda opisala sire in mlečne izdelke, ki jih boste našli na degustacijskem krožniku, ki ga bo spremljal kozarec belega vina!

A San Giovanni D’Antro Fiorella, nella sua sua azienda agricola familiare, alleva bovini da carne. 

Per lei il rispetto per la natura e per gli animali è fondamentale, e infatti già da tempo si è convertita al metodo biologico, garantendo ai suoi animali un’alimentazione di foraggi e cereali bio coltivati in loco e tanto tempo al pascolo, nel verde delle Valli del Natisone.

Con “Marajna – Un tesoro di bontà contadine” Fiorella vi accoglierà con una degustazione dei prodotti aziendali e sarà pronta a svelare ai suoi ospiti curiosità e aneddoti riguardanti il suo lavoro!

V kraju Svet Ivan u Čelè/ Špasa živi Fiorella s svojo kmetijo, ki se je prenašala z očeta na sina in na kateri redi govedo. 

Spoštovanje do narave in živali je za Fiorello, ki je pred časom prešla na ekološke metode, temeljnega pomena, saj svojim živalim zagotavlja prehrano z ekološko krmo in žiti, ki se pridelujejo na kraju samem, ter veliko časa za pašo v zelenih dolinah Benečije. 

“Marajna – zaklad kmečkih dobrot” ponuja degustacijo izdelkov kmetije, Fiorella pa bo pripravljena pozdraviti svoje goste z zanimivostmi in anekdotami o svojem delu!

Marianna a Massimiliano hanno le idee chiare: la mela è uno dei prodotti migliori che le Valli del Natisone siano in grado di offrire.
Per questo nel 2016 hanno preso in mano le redini dell’azienda del mitico zio Bepo e hanno dato forma al loro progetto incentrato sulla coltivazione biologica delle mele.
Oggi ne producono oltre 1.000 quintali all’anno che vendono fresche e trasformate nel loro laboratorio dove producono succo, mele secche, confetture e un aceto dalle proprietà quasi taumaturgiche!
Coltivano inoltre ortaggi ed altre varietà di frutta adatte al microclima delle Valli del Natisone come noci, susine, pesche e pere.
Nel corso della visita Marianna e Massimiliano vi faranno visitare i loro frutteti e vi spiegheranno i più innovativi metodi di coltivazione delle mele. Vi porteranno nei loro laboratori dove avrete modo di capire cosa vuol dire essere “all’avanguardia nel settore”.

Marianna in Massimiliano imata jasno idejo: jabolko je eden najboljših proizvodov v Nadiških dolin.

Zato sta leta 2016 prevzela v rokah kmetijo svojega strica Bepa in oblikovala svoj projekt, ki se osredotoča na ekološko pridelavo jabolk.

Danes pridelajo več kot 1.000 kvintalov jabolk na leto, ki jih prodajajo sveža in predelana v svojem laboratoriju, kjer proizvajajo sok, suha jabolka, marmelade in kis.

Gojijo tudi zelenjavo in druge sadne vrste, ki so primerne za mikroklimo Nadiških dolin, kot so orehi, slive, breskve in hruške.

Med obiskom vam bosta Marianna in Massimiliano razkazala svoje sadovnjake in vam razložila najbolj inovativne metode pridelave jabolk. Popeljali vas bodo v svoje laboratorije, kjer boste lahko spoznali, kaj pomeni biti “v ospredju sektorja”.

Patrick è tornato a casa: dopo aver trascorso i suoi primi 30 anni di vita in Belgio, ha sentito il richiamo delle origini e ha deciso di venire a vivere nella casa che era stata dei suoi nonni, ad Altana, un soleggiato paese sulla strada che conduce da San Leonardo a Castelmonte.

Assieme alla sua famiglia e ai suoi amici, come il fidato collaboratore Jean-François, ha potato le sue piante secolari, ha recuperato dall’abbandono un antico castagneto e lo ha fatto diventare uno degli angoli coltivati tra i più curati e suggestivi delle Valli del Natisone. In questo luogo incantato potrete ammirare la maestosità delle piante secolari dei castagni delle Valli del Natisone come il purčinjac e l’objak e avrete la possibilità, assieme a Patrick, di raccoglierne i frutti.

Lungo il percorso che conduce al suo “giardino”, potrete accarezzare i suoi asini, le sue pecore e i suoi cavalli. E magari alla fine della visita vi farà assaggiare anche qualche caldarrosta…

Patrick se je vrnil domov: po tridesetih letih svojega življenja, ki jih je preživel v Belgiji, je začutil klic svojega porekla in se odločil, da bo živel v hiši svojih starih staršev v Utani, sončni vasi na poti iz Svetega Lenarda na Starogoro.

Skupaj z družino in prijatelji, kot zvesti sodelavec Jean-François, je obrezal stoletnega starega drevesa, iz opustošenega gozda rešil starodavni kostanjev nasad in ga spremenil v enega najbolj urejenih in očarljivih kultiviranih kotičkov v Nadiških dolinah. Na tem očarljivem kraju lahko občudujete veličino stoletnih kostanjevih dreves v Nadiških dolinah, kot sta purčinjac in objak, in boste imeli priložnost skupaj s Patrickom nabrati njihove plodove.

Na poti do njegovega vrta lahko božate osle, ovce in konje. Morda vam bo ob koncu obiska celo dovolil poskusiti pečenko…

A Cravero c’è un’antica chiesetta votiva chiamata in dialetto sloveno “Sveta Lucija na jezeru” che tradotto in italiano significa “Santa Lucia sul lago”. Si tratta di una delle  chiesette più preziose del territorio, non a caso ribattezzata “La Cappella Sistina delle Valli del Natisone”.  

Quando si arriva in paese però non si vede  alcun lago perché … è sotto i nostri piedi. Si tratta di un bacino sotterraneo  di cui si può ancora individuare il profilo, osservando la piccola piana coltivata e circondata da un anfiteatro di dolci alture.
Forse è proprio grazie a quest’acqua misteriosa, unita alla passione e all’inventiva, che Gabriella ottiene dei risultati strabilianti dalla coltivazione delle sue innumerevoli varietà di ortaggi, che vende freschi in azienda e nei mercati contadini e trasforma in fantasiose conserve, marmellate, battuti e sott’oli.
Con il marito Ettore ed il figlio Mattias,  inoltre, si prende cura di alcuni bellissimi castagneti da frutto, coltivando le varietà locali del purčinjac e dell’objak, che nel corso della visita avrete sicuramente la possibilità di assaporare. Uno sguardo agli affreschi e al magnifico altare in legno dorato di Santa Lucia coroneranno infine questa esperienza, al termine della quale avrete davvero la sensazione di aver trascorso qualche ora in un angolo di Paradiso!

V Kraverju se nahaja stara votivna cerkev, ki se v slovenskem narečju imenuje “Sveta Lucija ob jezeru”, kar v italijanščini pomeni “Santa Lucia sul lago”. Gre za eno najdragocenejših cerkva na tem območju, ki se ne po naključju imenuje ““La Cappella Sistina delle Valli del Natisone”.  

Ko pridete v vas, pa ne boste videli nobenega jezera, ker … je pod vašimi nogami. To je podzemna kotlina, katere obris je še vedno viden, ko opazujemo majhno obdelano ravnico, obdano z amfiteatrom blagih gričev. 

Morda prav zaradi te skrivnostne vode ter njene strasti in iznajdljivosti Gabriella dosega neverjetne rezultate pri gojenju neštetih vrst zelenjave, ki jo svežo prodaja na kmetiji in na kmečkih tržnicah ter iz nje pripravlja mnoge konzerve, marmelade, testo in ocvirke.

Z možem Ettorejem in sinom Mattiasom skrbi tudi za čudovite kostanjeve nasade in goji lokalne sorte purčinjac in objaka, ki jih boste med obiskom zagotovo lahko poskusili. Pogled na freske in veličasten pozlačen lesen oltar svete Lucije bo kronal to doživetje, ob koncu katerega boste imeli resnično občutek, da ste nekaj ur preživeli v Angolo di Paradiso!

A Tribil superiore Matteo Lago cura i suoi quasi 70 alveari. La sua passione per le api e la lavorazione del miele gli ha cambiato la vita e la sua visione della natura. Non avrebbe mai creduto che questo incontro lo avrebbe portato a iniziare una nuova vera e propria avventura. 

Furono le parole di un vecchio apicoltore che sentendo spesso Matteo apostrofare le api come “mie”, lo bloccò le disse. “Ascolta Matteo, guarda che le api non sono tue. Le api non appartengono agli apicoltori. Le api fanno parte della Natura, non sono proprietà degli uomini.”

Con queste parole Matteo ha cambiato la sua visione e rapporto con le api, fondato sul rispetto e sulla consapevolezza. Ad ora tra i suoi obiettivi è quello di conquistare la certificazione biologica. 

Matteo insieme alle sue api produce diverse qualità di miele: Millefiori, Acacia, Castagno, Tiglio, Millefiori di Montagna, Amorpha Fruticosa, Tiglio-Castagno. A seconda delle annate, possono capitare dei mieli rari o non prevedibili, come ad esempio la Melata di Bosco.

Matteo Lago v Gornjem tarbiju skrbi za svojih skoraj 70 čebeljih panjev. Njegova strast do čebel in predelave medu je spremenila njegovo življenje in pogled na naravo. Nikoli ne bi verjel, da ga bo to srečanje popeljalo v novo pustolovščino. 

To so bile besede starega čebelarja, ki je Mattea, ko je slišal, da je čebele imenoval “moje”, ustavil in mu rekel. “Poslušaj, Matteo, čebele niso tvoje. Čebele niso last čebelarjev. Čebele so del narave in ne last ljudi.”

S temi besedami je Matteo spremenil svoj pogled in odnos do čebel, ki temelji na spoštovanju in zavedanju. Zdaj je eden od njegovih ciljev pridobiti ekološki certifikat. 

Matteo in njegove čebele pridelujejo različne vrste medu: millefiori, akacijev, kostanjev, lipov, gorski millefiori, Amorpha Fruticosa, lipovo-kostanjev. Odvisno od leta se lahko pojavijo redki ali nepredvidljivi medovi, kot je gozdna medičina.